Bạn có một t*i khoản Pokemon Go mới
Google hay Pokemon Trainer Club

Sau đó, bạn g*i cho tôi đăng nh*p chi tiết của các t*i khoản Pokemon Go

Sau đó, tôi sẽ đăng nh*p v* cấp lên t*i khoản Pokemon Go của bạn để cấp độ 20!

Đây l* những gì bạn sẽ nh*n được với dịch vụ của tôi:
Từ cấp 0 đến cấp độ 20
Rất nhiều Combat High Power Pokemon
Rất nhiều các hạng mục; Pokeballs, Great Balls, Quả, rất nhiều v* rất nhiều Stardust, tất cả những thứ tốt!
CAM KẾT
- 100% an to*n

- Ho*n th*nh trong ng*y

Không cần phải bỏ ra h*ng giờ v* ngo*i giờ đi bộ xung quanh bắt pokemon.

Chỉ cần tạo một t*i khoản mới v* cho tôi cấp nó lên đến cấp 20 cho bạn!

Thêm chi tiết vui lòng LH Mr Khánh 0934225077
Yahoo/Skype: hanhtrinh24h